FAQ – Vanliga frågor

 

 

Spilloljeuppsugningsredskap, tryckluftsdriven

Spilloljeuppsugningsredskap suger inte.

 • Orsaker: Sugsond för kort, förorenad eller knäckt.
 • Hjälpåtgärd: Spilloljeuppsugningsredskap suger inte eller dåligt.

Spilloljeuppsugningsredskap suger inte eller dåligt.

 • Orsaker: Oljetemperatur för låg (lägst 70 °C).
 • Hjälpåtgärd: Enbart het olje sugs (70 °C till 90 °C).

Dieselmanagementsystem DMS

FAQ Dieselmanagementsystem DMS

Digitala handflödesmätare

Krönbar handflödesmätare visar “Err”.

 • Orsaker: Felaktigt inställd genomflödesriktning.
 • Hjälpåtgärd: Genomflödesriktning kalibreras.

Krönbar handflödesmätare visar bara streck.

 • Orsaker: Batteriet är tomt.
 • Hjälpåtgärd: Handflödesmätare skickas in för byte.

El–oljepumpar

El-oljepump kopplar in- och från om och om igen .

 • Orsaker: Oljetemperatur har ändrat sig, t.ex. genom hetta eller köld. Kunden använder en tjockare eller tunnare olja.
 • Hjälpåtgärd: Bypass justeras. Ring kundservicen. Inställningsanvisning skickas per fax till kunden.

Oljan skummar vid tappningen.

 • Orsaker: Sugledning otät.
 • Hjälpåtgärd: Sugledning tätas på nytt.

El-oljepump uppbyggar inte tryck.

 • Orsaker: Luft inom anläggningen.
 • Hjälpåtgärd: Oljepistol skruvas av från tryckledningen. Håll slang i fatet och koppla in tills oljan kommer.

El-oljepump är ständigt i gång.

 • Oorzaken: Pomp trekt (valse)lucht aan uit zuigslang
 • Hjälpåtgärd: Sugledning skruvas av, rengöras och tätas på nytt (tätningsband).

Fettsprutor och tillbehör

Handhävstångsfettspruta uppfordrar inte fett.

 • Orsaker: Luft inom kartuschen eller inom fettsprutröret.
 • Hjälpåtgärd: Fettsprutrör öppnas en halvvridning och avluftas.

Hävstångscylinderpumpar

13 042 och dylika produkter – Problem: Sugar ej!

Pneumatik-fettpumpar 50:1

Hur stort är det maximala trycket som pumpan kan alstra?

 • Svar: Vid ett ledningstryck av 8 bar är det beräknade tappningstrycket 400 bar.

Pneumatik-fettpump uppbyggar inte tryck och är ständigt i gång.

 • Orsaker: Smuts inom insugningsventilen.
 • Hjälpåtgärd: Ring kundservicen. En explosionsritning skickas till kunden. (reparaturhjälp)

Pneumatik-fettpump uppbyggar inte tryck.

 • Orsaker: Luft inom fetthinken. Hink bucklig. Hink konisk.
 • Hjälpåtgärd: Fettpumpan tas ur fattet och läggas av på en ren plats. Fetthinken stöts flera gånger fast på golvet, så att luften strömmer ut ur fettet. Därefter trycks den efterföljande kolven nedåt i hinken tills fett kommer fram i kolvens mitt. Nu ställs pneumatik-fettpumpan åter i hinken.

Pneumatik – membranpumpar

19 060 och dylika produkter – Problem: Sugar ej!

Pneumatik – oljepumpar 3:1

Hur stort är det maximala trycket som pumpan kan alstra?

 • Svar: Vid ett ledningstryck av 8 bar är det beräknade tappningstrycket 24 bar.

Pneumatik-oljepump uppbyggar inte tryck.

 • Orsaker: Luft inom anläggningen.
 • Hjälpåtgärd: Oljepistol skruvas av från tryckledningen. Håll slang i fatet och koppla in tills oljan kommer.

Pneumatik-oljepump är ständigt i gång.

 • Orsaker: Pump drar luft på sugledningen.
 • Hjälpåtgärd: Sugledning skruvas av, rengöras och tätas på nytt (tätningsband).

Underhållsredskap

FAQ underhållsredskap