FAQ – Vanliga frågor

Spilloljeuppsugningsredskap, tryckluftsdriven

 • Orsaker: Sugsond för kort, förorenad eller knäckt.
 • Hjälpåtgärd: Spilloljeuppsugningsredskap suger inte eller dåligt.
 • Orsaker: Oljetemperatur för låg (lägst 70 °C).
 • Hjälpåtgärd: Enbart het olje sugs (70 °C till 90 °C).

Dieselmanagementsystem DMS

Digitala handflödesmätare

 • Orsaker: Felaktigt inställd genomflödesriktning.
 • Hjälpåtgärd: Genomflödesriktning kalibreras.
 • Orsaker: Batteriet är tomt.
 • Hjälpåtgärd: Handflödesmätare skickas in för byte.

El–oljepumpar

 • Orsaker: Oljetemperatur har ändrat sig, t.ex. genom hetta eller köld. Kunden använder en tjockare eller tunnare olja.
 • Hjälpåtgärd: Bypass justeras. Ring kundservicen. Inställningsanvisning skickas per fax till kunden.
 • Orsaker: Sugledning otät.
 • Hjälpåtgärd: Sugledning tätas på nytt.
 • Orsaker: Luft inom anläggningen.
 • Hjälpåtgärd: Oljepistol skruvas av från tryckledningen. Håll slang i fatet och koppla in tills oljan kommer.
 • Oorzaken: Pomp trekt (valse)lucht aan uit zuigslang
 • Hjälpåtgärd: Sugledning skruvas av, rengöras och tätas på nytt (tätningsband).

Fettsprutor och tillbehör

 • Orsaker: Luft inom kartuschen eller inom fettsprutröret.
 • Hjälpåtgärd: Fettsprutrör öppnas en halvvridning och avluftas.

Hävstångscylinderpumpar

Pneumatik-fettpumpar 50:1

 • Svar: Vid ett ledningstryck av 8 bar är det beräknade tappningstrycket 400 bar.
 • Orsaker: Smuts inom insugningsventilen.
 • Hjälpåtgärd: Ring kundservicen. En explosionsritning skickas till kunden. (reparaturhjälp)
 • Orsaker: Luft inom fetthinken. Hink bucklig. Hink konisk.
 • Hjälpåtgärd: Fettpumpan tas ur fattet och läggas av på en ren plats. Fetthinken stöts flera gånger fast på golvet, så att luften strömmer ut ur fettet. Därefter trycks den efterföljande kolven nedåt i hinken tills fett kommer fram i kolvens mitt. Nu ställs pneumatik-fettpumpan åter i hinken.

Pneumatik – membranpumpar

Pneumatik – oljepumpar 3:1

 • Svar: Vid ett ledningstryck av 8 bar är det beräknade tappningstrycket 24 bar.
 • Orsaker: Luft inom anläggningen.
 • Hjälpåtgärd: Oljepistol skruvas av från tryckledningen. Håll slang i fatet och koppla in tills oljan kommer.
 • Orsaker: Pump drar luft på sugledningen.
 • Hjälpåtgärd: Sugledning skruvas av, rengöras och tätas på nytt (tätningsband).

Underhållsredskap