Välkommen hos Pressol, den ledande tillverkaren av smörj- och verkstadsteknik.

Sedan året 1914 utvecklar och optimerar vi vår omfångsrik produktpalett. Idag tillverkar vi 83 miljoner detaljer för 2500 slutprodukter. Genom vår omfångsrik palett av standardredskap bjuder vi för varje smörjuppgift en skräddarsydd lösning.

Aktuellt

02.05.2022
Many Refilling Possibilities – Versatile and all from one molding.
Our Can can now handle more as simply water. Designed for fuels like diese and AdBlue, water, windschield washer fluid and coolants. Likewise, the new design ensures dimensional stability. You can find more data here under this LINK