Service

Redan i utvecklingen av PRESSOL produkter gäller en sträng kvalitetskontroll. Vår avsändningens felkvot ligger under 1 promille. Om mot förmodan ett problem uppstår pratar ni med de kontaktpersonerna som nämnas under serviceadresserna. Våra specialister hjälper Er gärna måndag – torsdag mellan 7:30 och 16:00 och på fredagarna mellan 7:30 och 14:00.

Serviceområde tysktalande område
Julia Dummer
KontaktKontaktadress
Tel.: +49 (0)9462 17 222
Fax: +49 (0)9462 10 63
julia.dummer@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Alois Haimerl
KontaktKontaktadress
Tel.: +49 (0)9462 17 127
Fax: +49 (0)9462 10 63
alois.haimerl@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Erwin Kaiser
KontaktKontaktadress
Tel.: +49 (0)9462 17 216
Fax: +49 (0)9462 10 63
erwin.kaiser@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Serviceområde fransktalande område
Michael Tauziet
KontaktKontaktadress
Tel.: +33 3 88 58 05 75
Fax: +33 3 88 58 00 41
michael.tauziet@pressol.com
Pressol S.A.S.
13, rue des Freres Lumiere
68000 Colmar