Service

PRESSOL-produkter blir grundig kvalitetskontrollert under fremstillingen. Vår feilmargin i utsendelsene ligger på under 1 promille. Hvis du mot formodning skulle støte på problemer, kontakt våre representanter opplistet under serviceadresser. Våre spesialister står til deres disposjon fra mandag til torsdag fra 7:30 til 16:00 og fredager fra 7:30 til 14:00.

Serviceområde Tyskland
Julia Dummer
KontaktKontaktadresse
Tel.: +49 (0)9462 17 222
Fax: +49 (0)9462 10 63
julia.dummer@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Alois Haimerl
KontaktKontaktadresse
Tel.: +49 (0)9462 17 127
Fax: +49 (0)9462 10 63
alois.haimerl@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Erwin Kaiser
KontaktKontaktadresse
Tel.: +49 (0)9462 17 216
Fax: +49 (0)9462 10 63
erwin.kaiser@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Serviceområde Frankrike
Michael Tauziet
KontaktKontaktadresse
Tel.: +33 3 88 58 05 75
Fax: +33 3 88 58 00 41
michael.tauziet@pressol.com
Pressol S.A.S.
13, rue des Freres Lumiere
68000 Colmar