Service

PRESSOL-produkter blir grundig kvalitetskontrollert under fremstillingen. Vår feilmargin i utsendelsene ligger på under 1 promille. Hvis du mot formodning skulle støte på problemer, kontakt våre representanter opplistet under serviceadresser. Våre spesialister står til deres disposjon fra mandag til torsdag fra 7:30 til 16:00 og fredager fra 7:30 til 14:00.

Serviceområde Tyskland
Andreas Mühlbauer
KontaktKontaktadresse
Tel.: +49 (0)9462 17 246
Fax: +49 (0)9462 10 63
andreas.muehlbauer@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Alois Haimerl
KontaktKontaktadresse
Tel.: +49 (0)9462 17 227
Fax: +49 (0)9462 10 63
alois.haimerl@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein
Albert Meinzinger
KontaktKontaktadresse
Tel.: +49 (0)9462 17 222
Fax: +49 (0)9462 10 63
albert.meinzinger@Pressol.com
Pressol Schmiergeräte GmbH
Parkstrasse 7
D - 93167 Falkenstein