OSS – Ofte Stilte Spørsmål

 

 

spilloljesuger, trykkluftluftdrevet

Spilloljesuger suger ikke.

 • Årsak: Sugesonde er for kort, tilstoppet av smuss eller bøyd.
 • Løsning: Når sugesonden er tilstoppet av smuss, blås gjennom den.

Spilloljesugeren suger ikke eller suger dårlig.

 • Årsak: Oljetemperaturen er for lav (minst 70°C).
 • Løsning: Sug kun het olje (70°C til 90°C).

Diesel Managment System DMS

OSS Diesel Managment System DMS

Digitalt håndholdt strømningsmåler

Kalibrerbart håndholdt strømningsmåler viser “Err”.

 • Årsak: materetningen er feil innstilt
 • Løsning: Kalibrer materetningen.

Kalibrerbart håndholdt strømningsmåler viser bare streker.

 • Årsak: Tomme batterier.
 • Løsning: Send inn håndholdt strømningsmåler for bytte.

Eletriske oljepumper

Den elektriske oljempumpen slår seg stadig av og på

 • Årsak: Oljetemperaturen har forandret seg, f.eks. grunnet hete eller kulde. Kunden bruker tykkere eller tynnere olje.
 • Løsning: Juster bypass-ventilen. Ring kundeservice. En bruksanvisning for justeringer blir sendt kunden pr fax.

Oljen skummer under tapping.

 • Årsak: Sugeledningen lekker.
 • Løsning: Tett lekkasjen i sugeledningen.

Den elektriske oljempumpen bygger ikke opp trykk.

 • Årsak: Luft i systemet.
 • Løsning: Fjern oljepistolen fra trykkledningen. Hold slangen inn i fatet og la pumpen gå til oljen kommer.

Den elektriske oljepumpen går hele tiden.

 • Årsak: Pumpen suger inn luft i sugeledningen.
 • Løsning: Ta av sugeledningen, rens den og tett lekkasjen i ledningen.

Fettpresser og tilbehør

Fettpressen leverer ikke fett.

 • Årsak: Luft inni patronen eller inni fettpresseledningen.
 • Løsning: Åpne fettpresseledningen med en halv omdreining og lufte.

Hevearms-sylinderpumpe

13 042 og liknende produkter – Problem: Suger ikke!

Pneumatisk smørepumpe 50:1

Hvor høyt er det maksimale trykket som pumpen kan produsere?

 • Svar: Ved et ledningstrykk på 8 bar er beregnet utløpstrykk 400 bar.

Den pneumatiske smørepumpen mangler trykk og går kontinuerlig.

 • Årsak: Smuss i sugeventilen.
 • Løsning: Ring kundeservice. En eksplosjonstegning vil bli sendt kunden via fax (Reparasjonshjelp).

Den pneumatiske fettpumpen bygger ikke opp trykk.

 • Årsak: Luft inni fettbeholderen. Beholderen er bulkete. Beholderen er konisk.
 • Løsning: Ta smørepumpen av beholderen og plasser den på et rent sted. Dunk beholderen mot gulvet så luften kan unnslippe. Trykk deretter på stemplet i beholderen til det kommer smøremiddel ut av midten på stemplet. Sett så den pneumatiske smørepumpen tilbake på beholderen.

Pneumatisk membranpumpe

19 060 og liknende produkter – Problem: Suger ikke!

Pneumatiske oljepumper 3:1

Hvor høyt er det maksimale trykket som pumpen kan produsere?

 • Svar: Ved et ledningstrykk på 8 bar er beregnet utløpstrykk 24 bar

Den penumatiske oljepumpen bygger ikke opp trykk

 • Årsak: Luft i systemet.
 • Løsning: Fjern oljepistolen fra trykkledningen. Hold slangen inn i fatet og la pumpen gå til oljen kommer.

Den pneumatiske oljepumpen går kontinuerlig.

 • Årsak: Pumpen suger inn luft i sugeledningen.
 • Løsning: Ta av sugeledningen, rens den og tett lekkasjen i ledningen.

Vedlikeholdsutstyr

OSS Vedlikeholdsutstyr