FAQ – veel gestelde vragen

 

 

Oude olie afzuigmachines, persluchtmachines

Oude olie afzuigapparaat zuigt niet.

 • Oorzaken: zuigslang te kort, vervuilt of geknikt.
 • Oplossing: Zuigslang bij vervuiling doorblazen.

Oude olie afzuigapparaat zuigt niet of slecht.

 • Oorzaken: Olie temperatuur te laag (minstens 70 °C).
 • Oplossing: Alleen hete olie afzuigen (minstens 70 °C tot 90 °C).

Dieselmanagementsysteem DMS

FAQ dieselmanagementsysteem DMS

Digitale handdoorloopteller

Eikbare handmatige doorloopteller geeft “Err” aan.

 • Oorzaken: looprichting fout ingesteld.
 • Oplossing: kalibrering van de looprichting

Eikbare handmatige doorloopteller geeft alleen maar strepen weer.

 • Oorzaak: Batterij leeg.
 • Oplossing: Handmatige doorloopteller opsturen voor batterijwissel.

Elektrische oliepompen

Electrische oliepomp schakelt constant aan en uit

 • Oorzaken: Olie temperatuur heeft zich veranderd, bijvoorbeeld door hitte of koude. Klant gebruikt dikkere of dunnere olie.
 • Oplossing: Bypass inschakelen. Klantenservice berichten. De klant ontvangt een instellingshandleiding per fax.

Bij aftappen schuimt de olie.

 • Oorzaken: Zuigleiding ondicht.
 • Abhilfe: Oplossing: zuigslang opnieuw dichten.

Electrische oliepomp bouwt geen druk op.

 • Oorzaken: Lucht in de systeem.
 • Oplossing: Oliegun van de drukleiding afschroeven. Slang in het vat houden en inschakelen, tot de olie komt.

Electrische pomp loopt voortdurend.

 • Ursachen: Pumpe zieht an Saugleitung Luft.
 • Oplossing: Zuigleiding afschroeven, schoonmaken en opnieuw dichten (sluitingstape)

Vetspuiten en toebehoren

Handhevel vetspuit geeft geen vet.

 • Oorzaken: Lucht in de cartouche of in vetpersbuis.
 • Oplossing: Vetpersbuis een halve slag openen en ontluchten.

Cylinder hevelpompen

13 042 en aanverwante produkten – probleem: zuigt niet!

Pneumatische – vetpompen 50:1

Hoe hoog is de maximale druk welke een pomp handelen kan?

 • Antwoord: Bij een leidungdruk van 8 BAR is de berekende uitgangsdruk 400 BAR.

Pneumatische vetpomp bauwt geen druk op en loopt voortdurend.

 • Oorzaken: Vuil in aanzuigventiel.
 • Oplossing: Klantenservice bellen. De klant wordt een tekening toegestuurd. (reparatiehulp)

Pneumatische vetpomp bouwt geen druk op.

 • Oorzaken: Lucht in het vat. Ingedeukt vat. Vat is konisch.
 • Beschrijving: Vetpomp uit het vat nemen en op een schone plaats lageren. Het vetvat meerdere malen op de grond stoten, waardoor de lucht uit het vat verdwijnt. Vervolgens de zuigerslang in het vat naar onder drukken, tot in het midden van de zuiger het vet er uitkomt. Dan de preumatische pomp weer in het vat zetten.

Pneumatische membraampompen

19 060 en aanverwante produkten – Probleem: zuigt niet aan

Pneumatische – oliepompen 3:1

Hoe hoog is de maximale druk welke een pomp handelen kan?

 • Antwoord: Bij een leidingsdruk van 8 BAR is de berekende uitgangsdruk 24 BAR.

Pneumatische oliepomp bouwt geen druk op.

 • Oorzaken: Lucht in de systeem.
 • Oplossing: Oliepistool van de drukleiding schroeven. Slang in het vat houden en inschakelen, tot olie komt.

Pneumatische oliepomp loopt voortdurend.

 • Oorzaken: Pomp trekt (valse) lucht aan door aanzuigleiding.
 • Oplossing: Aanzuigleiding afschroeven, schoonmaken en opnieuw afdichten (afdicht-tape).

Onderhoud apparatuur

FAQ Onderhoud apparatuur