FAQ – Často kladené dotazy

Přístroje na odsávání vyjetého oleje, na stlačený vzduch

 • Příčiny: Příliš krátké, znečištěné nebo zalomené nasávací čidlo
 • Řešení: Nasávací čidlo při znečištění profouknout.
 • Příčiny: Příliš nízká teplota oleje (nejméně 70 °C).
 • Řešení: Odsávat pouze horký olej (70 °C až 90 °C).

Systém řízení motorové nafty DMS

Digitální průtokoměr

 • Příčiny: Chybně nastavený směr chodu.
 • Řešení: Kalibrace směru chodu.
 • Příčiny: Vybitá baterie.
 • Řešení: Zaslat ruční průtokoměr na výměnu.

Elektrická olejová čerpadla

 • Příčiny: Změnila se teplota oleje, např. v důsledku horka nebo chladu. Zákazník používá hustší nebo řidší olej.
 • Řešení: Nastavit obtok. Zavolat zákaznický servis. Zákazníkovi se návod k nastavení zašle faxem.
 • Příčiny: Netěsné sací potrubí.
 • Řešení: Znovu utěsnit sací potrubí.
 • Příčiny: Vzduch v zařízení.
 • Řešení: Pistoli na olej odšroubovat z výtlačného potrubí. Podržet hadici v sudu a zapnout, až poteče olej.
 • Příčiny: Čerpadlo nasává vzduch na sacím potrubí.
 • Řešení: Odšroubovat sací potrubí, vyčistit a nově utěsnit (těsnicí páska).

Mazací lisy a příslušenství

 • Příčiny: Vzduch v kartuši nebo v trubce mazacího lisu.
 • Řešení: Otevřít trubku mazacího lisu o jednu otáčku a odvzdušnit.

Páková válcová čerpadla

Pneumatická tuková čerpadla 50:1

 • Odpověď: Při potrubním tlaku 8 bar je vypočtený výstupní tlak 400 bar.
 • Příčiny: Nečistoty v sacím ventilu.
 • Řešení: Zavolat zákaznický servis. Zákazníkovi se zašle výkres s jednotlivými součástmi. (pomůcka pro opravu)
 • Příčiny: Vzduch v kbelíku s tukem. Kbelík je vyboulený. Kbelík má tvar kužele.
 • Řešení: Vyjmout tukové čerpadlo ze sudu a odložit na čistém místě. Kbelíkem na tuk několikrát narazit pevně na zem, aby z tuku unikl vzduch. Potom tlačit vlečný píst v kbelíku dolů, až v polovině z vlečného pístu vyteče tuk. Nyní pneumatické tukové čerpadlo opět postavit do kbelíku.

Pneumatická membránová čerpadla

Pneumatická olejová čerpadla 3:1

 • Odpověď: Při potrubním tlaku 8 bar je vypočtený výstupní tlak 24 bar.
 • Příčiny: Vzduch v zařízení.
 • Řešení: Pistoli na olej odšroubovat z výtlačného potrubí. Podržet hadici v sudu a zapnout, až poteče olej.
 • Příčiny: Čerpadlo nasává vzduch na sacím potrubí.
 • Řešení: Odšroubovat sací potrubí, vyčistit a nově utěsnit (těsnicí páska).

Servisní jednotky