Impresum

Doručovací adresa naší společnosti je: Pressol Schmiergeräte GmbH Tiergartenstraße 5, 79423 D-Heitersheim Tel. +49 7634 50 60 000 Fax +49 7634 50 60 130 E-Mail: info@Pressol.com Pan Rudolf Schlenker je jednatel společnosti Pressol Schmiergeräte GmbH s oprávněním zastupovat společnost samostatně.

Společník

Pressol GmbH u. Co. KG, Falkenstein Obchodní rejstřík Umkirch HR B 704372 DIČ DE 133533558 Daňové číslo 211 / 172 / 52504 Mezinárodní lokalizační číslo 41 03810 00000 3

Upozornění

Údaje a reklamní vyjádření v tomto online katalogu, ať už jakéhokoli druhu, jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné, zejména popisy, obrázky, výkresy, vzory a informace o kvalitě, vlastnostech, složení, výkonu, spotřebě, použitelnosti, rozměrů a hmotností výrobků. Nepředstavují jakýkoli příslib nebo záruku. Nepatrné odchylky od údajů o výrobcích se považují za povolené, pokud nejsou pro zákazníka nepřijatelné. Výslovně si vyhrazujeme právo na úpravu omylů a technických podmínek. Odchylky od tištěného katalogu jsou způsobeny rychlou aktualizací online katalogu.

Odkazy a linky na cizí internetové stránky

Rozsudkem ze 12. května 1998 rozhodl Zemský soud Hamburk, že umístěním odkazu případně vzniká spoluodpovědnost za obsah stránek, na které se odkazuje. Tomu se lze podle Zemského soudu vyhnout pouze tím způsobem, že se autor odkazu od tohoto obsahu výslovně distancuje. Naše internetová prezentace obsahuje odkazy (linky) na jiné internetové stránky. Tyto internetové stránky jsou mimo naši kontrolu. Proto se tímto výslovně distancujeme od obsahu těchto stránek a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, včetně všech změn, aktualizací nebo dalších odkazů na tyto jiné internetové stránky.

Ochrana autorských práv

Námi vytvořený obsah, loga a obrázky podléhají autorské ochraně. Další použití vyžaduje náš výslovný souhlas. Všechny obsahy, loga a obrázky třetích osob podléhají neomezeně autorským právům příslušného držitele práv.