Impressum

Forretningsadressen til vårt foretak er: Pressol Schmiergeräte GmbH Tiergartenstraße 5, 79423 D-Heitersheim Tel. +49 7634 50 60 000 Fax +49 7634 50 60 130 E-Mail: info@Pressol.com Herr Rudolf Schlenker er direktør og den eneste med fullmakt til å representere Pressol Schmiergeräte GmbH

Aksjonærer

Pressol GmbH u. Co. KG, Falkenstein Handelsregister Umkirch HR B 704372 MVA-nummer DE 133533558 Organisasjonsnummer 211/172/52504 Internasjonalt stedsnummer 41 03810 00000 3

Merknad

Informasjon og reklame i denne online-katalogen, uansett hvordan den presenteres, medfører ingen forpliktelser med mindre det uttrykkelig fremstår som bindende, spesielt i beskrivelser, figurer, tegninger, modeller og informasjon om kvalitet, egenskaper, sammensetning, ytelse, forbruk, egnethet, vekt og mål på produktutvalget. Disse medfører ingen forsikring eller garantiforpliktelser av noe slag. Mindre forskjeller fra produktinformasjonen anses som akseptable med mindre de er urimelige for kjøperen. Vi forbeholder oss retten til å korrigere feil og bytte tekniske fakta og figurer. Forskjeller fra den trykte katalogen skyldes den raske oppdateringen av online-katalogen.

Linker til eksterne internettsider

I dom av 12. mai 1998 fastlo Hamburg lagmannsrett at den part som fører opp en link til en annen internettside har medansvar for innholdet på siden det linkes til. I følge lagmannsretten kan dette kun utelukkes ved at man uttrykelig tar avstand fra dette innholdet. Vår internettside inneholder linker til andre internettsider. Disse internettsidene har vi ingen kontroll over. Vi distanserer oss derfor uttrykkelig fra innholdet på disse sidene og tar ikke noe ansvar overhodet for innholdet deres, inkludert endringer, oppdateringer eller linker til disse andre internettsidene.

Beskyttelse av opphavsrett

Innholdet, logoene og bildene som er skapt av oss er beskyttet av opphavsrett. De kan ikke gjenbrukes uten vår uttrykkelige aksept. Alt eksternt innhold, alle eksterne logoer og bilder omfattes av opphavsretten til de respektive rettighetshavere.