Forkortelser

ForkortelseBeskrivelse
1 SNhøytrykkslange, DIN 20 022 (EN 853), del 3, for SAE 100 R 1 T, med nnlagt trådforsterkningsmatte
1~ACen-fase vekselstrøm
2 SNhøytrykkslange, DIN 20 022 (EN 853), del 4, for SAE 100 R 2 T, med to innlagte trådforsterkningsmatter
3~ACtrefase vekselstrøm
°Cgrader Celcius
°Fgrader Fahrenheit
aytre
AASantidrypp-munnstykke, automatisk lukkende
ABGStappeslange
ABKbatteriklemme
ABMdimmensjoner
ABSakrylnitril-butadien-styren-kopolymer
ABSVstengeventil
ACalternativ spenning, vekselstrøm
ADutvendig diameter, i millimeter
AhAmperetime
ALHutløpskran
ALNIAluminum-nikkel
Alualuminium
AMSantidrypp-munnstykke, manuell lukking
ARavløpsrør
ASavløpsslange
ASAautomatisk elektronisk utkobling
Bproduktstørrelse
BAsko
BDarbeidstrykk
BEbeholder
BHHPhåndpresse til betongsanering
BSFbritisk standard fin/whitworth-gjenger kvalitet: fin
BSPBritish Standard Pipe
CDSkodelås
CDSPPIN-kodelås
CSMHypalon®
D1traktformet smørenippel, 180°, rett
D1 Atraktformet smørenippel, 180°, rett, innslagnippel
DAZdigitalt display, med tilgangskode
dB (A)desibel, A-veid lydtrykknivå
DCdirekte spenning, likestrøm
DGdreieledd
DHdobbeltslag
DINTysklands standardiseringsorganisasjon (DIN-Normen)
DKtetningskonus
DLtrykkluft
DLFPtrykkluftfetpresse
DMtakmontering
DMSDiesel Managment System
DNinnvendig diameter, i millimeter
DRSTtrykkstyring
DWdobbeltvirkende
DWMPdobbeltvirkende messingpumpe
E-CTFEEtylen-klortrifluoridetylen (Halar®)
EAATMutløpsbend i rustfritt stål med antidryppmunnstykke
EAN-Codeinternasjonal vareidentifikasjon (strekkode)
EBZDIn-line-måler, digital
EBZDUIn-line-måler, digital for urea (AdBlue®)
EBZMIn-line-måler, mekanisk
EDinnkoblingsvarighet
EFkalibrerbar
EFAkalibrerbar for østeriske standarder
EFLkalibrerbar, anti-luftmåleinnretning
EFSkalibrerbar, flottørventilteknikk
EHFPenhåndsfettpresse
EMPelektrisk membranpumpe
ENeuropeisk standard
EPhøytrykkssmøremiddel
EPDMEtylen - propylen - dien - gummi
ESNinnslagsnippel
ESTfri for elektromekanisk støy
ETVutluftingsventil
EUSeurostøpsel
EWenkeltvirkende
EWKPenkeltvirkende plastpumpe
EWMPenkeltvirkende messingpumpe
EWZPenkeltvirkende sink-trykk-støpepumpe
EZPelektrisk tannhjulspumpe
Ffilter
FAflat modell
FAVfatkledning
FBtransportabel
FCKWfluorkarbonklorid
FEPTetrafluoretylen - Perfluorpropylen (Teflon®)
FFG fettpressestemepl
FK
Fettpatroner
FKL
Pressestempel
FKMViton®
FLAfleksibel tut
FLMAfleksibel metalltut
FMSFluidmanagementsystem
FNpåfyllingsnippel
FPMFluor-Polymer (Viton®)
FRSMfrostvæske
FStappeslange
ftfot
FUVbunnventil
FVpåfyllingsventil
FZPvingepumpe
GWhitworth rørgjenger, sylindrisk, ISO 228 (DIN 259)
gal.Gallon
GBDRbøyd dyserør
GDAinnkapslet, utvendig dreieledd
GDEbeholder
GDIinnkapslet, innvendig dreieledd
GEinnkapslet
GGgrått støpejern
GGFlukket håndtak
GLNglobalt stedsnummer
GMZmålesylinder glass
gpmgallon pr minutt
GPMmontert på fundamentplate
GRDRrett dyserør
GRSrett sikkerhetsutløp
GSsikkerhetstestet
GTINGlobal Trade Item Number (global strekkode)
Hkoblingen er utviklet for kjeglesmørenippel DIN 71 412
H1kjeglesmørenippel, 180°, rett
H1 Akjeglesmørenippel, 180°, rett, presspasningsnippel
H2kjeglesmørenippel, 45°
H2 Akjeglesmørenippel, 45°, presspasningsnippel
H3kjeglesmørenippel, 90°
H3 Akjeglesmørenippel, 90°, presspasningsnippel
HDhøytrykk
HDPEhøydensitetspolyetylen
HHFPhåndholdt fettpresse
HHFP-DGhåndholdt fettpresse med lukket deksel, ikke avtagbart
HHÖPoljepresse designet som manuell håndpresse
HNBRhydrert akryl-nitril-butadien-kautsjuk
HShøytrykkslange
Hyrtel®Hyrtel® er et registrert varmemerke for selskapet Du Pont
Hzhertz
HZhåndholdt gjennomstrømningsmåler
HZDhåndholdt gjennomstrømningsmåler, digital
HZMhåndholdt gjennomstrømningsmåler, mekanisk
HZMVhåndholdt gjennomstrømningsmåler, mekanisk, kan forhåndsinntilles
iinnvendig
IBCIntermediate Bulk Container (for transport og oppbevaring av væsker og oppløslige stoffer)
IDinnvendig diameter
IKVsnart tilgjengelig
ILNinternasjonalt stedsnummer
INOXrustfritt stål
IPbeskyttelsesklasse
IPGimpulsgiver
IPGUimpulsgiver for urea (AdBlue®)
ISO VGInternational Organization for Standardization: Internasjonal standardiseringsorganisasjon
K1kulesmørenippel, 180°, rett
kgkilo
KKkunststoffbeholder
diameter hode
KSAKbøyd utløpsrør i kunststoff
KSDkunststoffdyse
KUkobling
kWkilowatt
l/minliter pr minutt
lbpund
LBHlengde X bredde X høyde, i millimeter
LDPElavdensitetspolyetylen
LGALGA, Det bayerske sertifiseringsselskap, Nürnberg
LLDPElineær lavdensitetspolyetylen
LWinnvendig bredde
mmeter
Mmetriske skrugjenger, sylindriske, DIN 13
M1flat smørenippel, 16 mm, rundt hode
M4flat smørenippel, 10 mm, rundt hode
M-Ein Ausmanuell inn- og utkobling via bryter
MAGNMagnet
MDPEmiddeldensitetspolyetylen
Memessing
MKF
Flerpatron-fettpresse
mmmillimeter
MOmobil
MoS2molybdendisulfid
mPasmillipascal sekund
MSDmessingdyse
MUkobling
NBRnitrilbutadiengummi (Perbunan® - Buna - N®)
NDnominelt trykk
NEFkan ikke kalibreres
NEOPneopren
NLGIstår for viskositetsklasse 000 til 6, definert av National Lubrication Grease Institute, USA
NPSNational Straight Pipe, ikke tettende trykkfast sylindrisk rørgjenge
NPSFNational Straight Pipe, tettende trykkfast sylindriske rørgjenge
NPTNational Taper Pipe, ikke tettende og ikke trykkfast konisk rørgjenge
NPTFNational Taper Pipe Fuel and Oil, tettende og trykkfast konisk rørgjenge
NWNominell bredde = innvendig diameter
Oåpen
Ødiameter
ÖDToljekannetrakt
ÖLSYSoljesystem
ÖMSOlje Management System
PApolyamid
PCpolykarbonat
PEpolyeten
PEIpolyeterimid
PFAperfluoralkoxy (Teflon® PFA)
PMPpolymetylpenten (TPX®)
PNnominelt trykk hhv. arbeidstrykk
PNFPpneumatisk fettpumpe
PNÖPpneumatisk oljepumpe
PNPpneumatisk pumpe
POMacetal homopolymer
PPpolypropylen
PPGFpolypropylen, armert fiberglass
PPSpolyfenylensulfid
PSpolystyrol
PSFpolysulfon
psiPound-force per square inch -Trykk i pund per kvadrattomme
PTBPhysikalisch-Technische Bundesanstalt; Det tyske metrologi institutt
PTFPipe Taper Fuel and Oil, tettende og trykkfast konisk rørgjenge
PTFEpolytetrafluoretylen (Teflon®)
PVCpolyvinylklorid
PVC-UPolyvinylklorid-unplasticized (uten mykner)
PVDFpolyvinylidenfluorid
PZarmert slange
Qtermoolje
RWhitworth rørgjenger, kjegleformet, lignende DIN 3858; forbindelsen er selvtettende
redReduksjon
RFradiofrekvenssystem
RKrundt hode
RÖLSYSrapsoljesystem
RSTspesiell betegnelse for høykvalitetsstål
Ssagtanngjenger
SAEinndeling av viskositetsklasser for biloljer i følge Society of Automotive Engineers
SANstyrol-acrylnitril
SARslangetrommel
SBselvbetjening
SBVemballasje for selvbetjening
SDtappeslange diesel
SFskiftnøkkelområde
SFGselvformende gjenger
SIsilikongummi
SKsekskant
SKKsekskanthode
SKT
Skrupatroner
SKUhurtigkobling
SOTSlide-on-type
SPKsprayhode
SRstasjonær
SRLsugeslangelengde, oppgitt i millimeter
Ststål
STAKeksosmanifold i stål
STVstavventil
SWnøkkelbredde
T1/Bflat smørenippel, 16 mm, sekskanthode
TAoppbevaringstank
TRBFtekniske retningslinjer for brannfarlige væske
TÜVteknisk tilsynsmyndighet
TWtankbil
UNDe Forente Nasjoner (FN)
UNFenhets-fingjenger
Ust.-IdNr.MVA-nummer
UVultrafiolett
Vvolt
VArustfritt stål
VDFdeksel fastmontert
VEemballasjeenhet
VKfirkantet
VÖRfobindelse oljepumpe/rørsystem
VRSARfor forbindelse rørsystem/slangetrommel
VSKlokk
VSTBgalvanisert stålplate
VVPsalgsemballasje
VZgalvanisert
Wwatt
WAvogn
WALvinklet trakt
WBvegg- og gulvmontering
WDvegg-/takmontering
WGvedlikeholdsenhet
WHGlov om kontroll av vannressursene
WHITWhitworth-gjenger
WMveggmontering
WZverktøyboks
WZGTverktøyveske
ZBHtilbehør
ZDGsinktrykkstøping
ZHFPtohåndsfettpresse
ZSAsentralsmøresystem
ZVAautomatisk tappeventil for diesel
ZVABautomatisk tappeventil for diesel med typegodkjenning
ZVABDautomatisk tappeventil for diesel med typegodkjenning og dreieledd
ZVADautomatisk tappeventil for diesel med dreieledd
ZVAUautomatisk tappeventil for urea (AdBlue®)
ZVAUDautomatisk tappeventil for urea (AdBlue®) med dreieledd
ZVDtappeventil manuell, A1, med dreieledd
ZVHtappeventilholder
ZVMUmekanisk tappeventil for urea (AdBlue®)
ZVMUDmekanisk tappeventil for urea (AdBlue®) med dreieledd
ZVPPtappeventil, materiale polypropylen
ZVStappeventilbryter