Om webbplatsen

Företagets adress för juridiska ärenden lyder: Pressol Schmiergeräte GmbH Tiergartenstraße 5, 79423 D-Heitersheim Tel. +49 7634 50 60 000 Fax +49 7634 50 60 130 E-Mail: info@Pressol.com Herr Rudolf Schlenker är den ensam representationsberättigade verkställande direktör av Pressol Schmiergeräte GmbH.

Delägare

Pressol GmbH u. Co. KG, Falkenstein Handelsregister Umkirch HR B 704372 VAT-Nummer DE 133533558 Tyskt skattnummer 211 / 172 / 52504 Internationellt Lokationsnummer 41 03810 00000 3

Hänvisningar

Uppgifter och reklamyttranden i den här online-katalogen, oavsett deras slag, är icke-bindande om de inte uttryckligt betecknas som bindande, i synnerhet beskrivningar, avbildningar, teckningar, mönster, och informationer beträffande kvalitet, beskaffenhet, innehåll/sammansättning, prestation/effekt, förbrukning, användbarhet, såväl som produktpalettens mått och vikter. De inte innebär något slags försäkran eller garantiförbindelse. Ringa avvikelser från de produktuppgifterna gäller som accepterat om de inte är oskälig för beställaren. Vi uttryckligt förbehåller oss ändringen av misstag och tekniska fakta. Avvikelser från den tryckta katalogen baserar på online-katalogens snabb uppdatering.

Hänvisningar och länkar till främmande Internetsidor

Med domen från 12 Maj 1998 har Landgericht Hamburg bestämt att den som visar en länk, i förekommande fall, ansvarar för den länkade sidans innehåll. Detta kan–enligt domen–bara förhindras genom att man uttryckligt tar avstånd från de där innehållen. Vårt Internetuppträde innehåller hänvisningar (länkar) till andra Internetsidor. De där Internetsidorna ligger utanför vår kontroll. Därför tar vi härmed uttryckligt avstånd från de där sidornas innehåll och inte tar på oss ansvaret för dessa innehåll, inklusive alla ändringar, uppdateringar eller andra länkar på de där andra Internetsidorna.

Upphovsrättsskydd

Innehåll, logor och bilder som gestaltades av oss är underkastad upphovsrättsskydd. En vidareanvändning erfordrar vårt uttryckligt samtycke. Alla innehåll, logor och bilder av tredje personer är oinskränkt underkastad de upphovsrätterna av den respektive rättsinnehavaren.