Krönika

fks-1

Sedan året 1910 utvecklar och optimerar vi vår omfångsrik produktpalett. Idag tillverkar vi 83 miljoner detaljer för 2500 slutprodukter. Genom vår omfångsrik palett av standardredskap bjuder vi för varje smörjuppgift en skräddarsydd lösning.

Pressol Krönika

Teknik som leder, i hela världen. Först var den idén. Därefter fanns det en funktionsduglig pumpoljekanna. Idag har vi en produktpalett på mer än 2500 artiklar.

1914

lägger Jakob Preßl grundstenen. Som skeppsofficer utvecklar han en pumpoljekanna, som han söker patent på hos det österrikiskt Kaiserhaus. Patent Nr.: 61 713, från 1 September 1913.

1920

startas den första produktionsverkstaden. Det tillverkas enstaka stycken.

1949

är det ytterliggare oljekanntyper, trattar, mätbägare, förrådskannor och fatoljepumpar av metall som bildar basen för en rasande uppgång.

1975

tillverkas handhävstångsfettsprutor med globalt giltiga patent och tillbehör i stor skala. Under tiden lämnar 1,3 miljoner fettsprutor vår serietillverkning.

1986

börjar det första steget in i verkstadstekniken med den utvecklingen av pneumatiska olje- och fettpumpar. Sortimentet kompletteras genom den löpande utvecklingsprocessen inom spilloljehanteringssystem, slangupprullare, tankar och dieseluppfordringssystem.

idag

är vi en komplettleverantör för serietillverkade smörjteknik av alla slag. Över 90% av vårt produktionssortiment kommer från egna tillverkningsställen. En omfångsrik produktpalett når över 15.000 kunder i över 100 länder i hela världen. Vårt produktprogram omfattar över 2500 slutprodukter. Per år produceras hos Pressol 83 miljoner detaljer.