Klipp verkstadshandbok pneumatikpumpar

 • Klipp 1 – Pumpen är i gång, men transporterar ingen resp. för litet olja/skumbildning! Vad måste göras?
 • Klipp 2 – Pumpen startar inte resp. går bara kort tid! Vad måste göras?
 • Klipp 3 – Pumpen går hackande eller stannar! Vad måste göras?
 • Klipp 4 – Pumpen står. Tryckluft strömmar ständigt ut ur ljuddämparen! Vad måste göras?
 • Klipp 5 – Oljeläckage vid ljuddämparen! Vad måste göras?
 • Klipp 6 – Oljeläckage vid ljuddämparen! Vad måste göras?
 • Klipp 7 – Pumpen är i gång, men transporterar ingen resp. för litet olja/skumbildning! Vad måste göras?
 • Klipp 8 – Pumpen startar inte resp. går bara kort tid! Vad måste göras?
 • Klipp 9 – Pumpen är i gång, men transporterar ingen resp. för litet olja/skumbildning! Vad måste göras?
 • Klipp 10 – Pumpen är i gång, men transporterar ingen resp. för litet olja/skumbildning! Vad måste göras?
 • Klipp 11 – Oljeläckage mellan anslutningsfläns och styrhus
 • Klipp 12 – Pumpen är i gång, men transporterar ingen resp. för litet fett! Vad måste göras?
 • Klipp 13 – Pumpen är i gång, men transporterar ingen resp. för litet fett! Vad måste göras?
 • Klipp 14 – Pumpen startar inte resp. går bara kort tid! Vad måste göras?
 • Klipp 15 – Olje- eller fettläckage vid ljuddämparen
 • Klipp 16 – Pumpen är i gång, men transporterar ingen resp. för litet fett! Vad måste göras?

Download Verkstadshandbok pneumatikpumpar PDF –>