Impressum

Oficjalny adres naszego przedsiębiorstwa brzmi: Pressol Schmiergeräte GmbH Tiergartenstraße 5, 79423 D-Heitersheim Tel. +49 7634 50 60 000 Fax +49 7634 50 60 130 E-Mail: info@Pressol.com Pan Rudolf Schlenker jest Prezesem Zarządu posiadającym prawo jednoosobowego reprezentowania firmy Pressol Schmiergeräte GmbH.

Spółka-udziałowiec

Pressol GmbH u. Co. KG, Falkenstein Rejestr Handlowy Umkirch HR B 704372 Nr id. VAT DE 133533558 Nr id. podatkowej 211 / 172 / 52504 Międzynarodowy numer identyfikacyjny 41 03810 00000 3

Informacje

Informacje i sformułowania reklamowe podane w niniejszym katalogu online, obojętnie jakiego rodzaju, są niewiążące, o ile nie zostały przez nas wyraźnie podane jako wiążące, co odnosi się w szczególności do opisów, ilustracji, rysunków, wzorów i informacji o jakości, osiągach, składzie, mocy, wydajności, zużyciu, stosowalności oraz wymiarów i mas palety produktów. Nie stanowią one jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji w odniesieniu do czegokolwiek. Niewielkie odstępstwa od informacji o produktach uważa się za dopuszczalne, o ile nie są one dla zamawiającego istotne. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w razie pomyłek oraz ze względów technicznych. Odstępstwa od katalogu w wersji papierowej są skutkiem szybkiej aktualizacji katalogu w wersji online.

Odnośniki i linki do obcych stron internetowych

Na mocy orzeczenia Sądu Krajowego w Hamburgu z 12 maja 1998 r. umieszczenie linku na swej stronie internetowej powoduje wzięcie odpowiedzialności za treść tej zlinkowanej strony. Można temu – według Sądu Krajowego – zapobiec jedynie poprzez jednoznaczne i wyraźne zdystansowanie się od tych treści. Nasza prezentacja internetowa zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Te strony internetowe są poza naszą kontrolą. W związku z tym, z całą mocą dystansujemy się od treści tych stron i nie przejmujemy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści, włącznie ze zmianami, aktualizacją i innymi odsyłaczami na te inne strony internetowe.

Ochrona praw autorskich

Zredagowane przez nas treści, zaprojektowane logo i sporządzone zdjęcia i ilustracje podlegają ochronie praw autorskich. Dalsze stosowanie wymaga naszej wyraźnej zgody. Wszelkie treści, logo, zdjęcia i ilustracje osób trzecich podlegają w sposób nieograniczony prawom autorskim przysługującym ich właścicielom.