FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

 

Pneumatyczne urządzenia do odsysania przepracowanego oleju

Urządzenie do odsysania przepracowanego oleju nie ssie.

 • Przyczyny: Za krótka sonda ssąca, zanieczyszczona lub załamana.
 • Pomoc: Przedmuchać sondę ssącą w razie jej zabrudzenia.

Urządzenie do odsysania przepracowanego oleju nie ssie lub słabo ssie.

 • Przyczyny: Za niska temperatura oleju (co najmniej 70 °C).
 • Pomoc: Odsysać jedynie gorący olej (od 70 °C do 90 °C).

System zarządzania olejem napędowym DMS

Najczęstsze pytania (FAQ) do systemu zarządzania olejem napędowym DMS

Ręczne przepływomierze cyfrowe

Nadający się do legalizacji przepływomierz ręczny pokazuje błąd „Err”.

 • Przyczyny: Niewłaściwie ustawiony kierunek ruchu.
 • Pomoc: Kalibracja kierunku ruchu.

Nadający się do legalizacji przepływomierz ręczny pokazuje tylko kreski.

 • Przyczyny: Pusta bateria.
 • Pomoc: Wysłać przepływomierz ręczny do wymiany.

Elektryczne pompy oleju

Pompa elektryczna oleju ciągle się włącza i wyłącza.

 • Przyczyny: Temperatura oleju zmieniła się, np. przez upał lub zimno. Klient stosuje za gęsty lub za rzadki olej.
 • Pomoc: Ustawić bypass. Wezwać serwis. Klient otrzyma faksem instrukcję ustawiania.

Przy spuszczaniu olej się pieni.

 • Przyczyny: Nieszczelny przewód ssący.
 • Pomoc: Ponownie uszczelnić przewód ssący.

Elektryczna pompa oleju nie wytwarza ciśnienia.

 • Przyczyny: Powietrze w instalacji.
 • Pomoc: Odkręcić pistolet olejowy z przewodu ciśnieniowego. Trzymać wąż w beczce i włączyć, aż olej poleci.

Elektryczna pompa oleju ciągle pracuje.

 • Przyczyny: Pompa zaciąga powietrze do przewodu ssącego.
 • Pomoc: Odkręcić przewód ssący, oczyścić i uszczelnić na nowo (taśma uszczelniająca).

Smarownice i osprzęt

Handhebelfettpresse fördert kein Fett.

 • Przyczyny: Powietrze w kartuszy lub w rurze tłocznej smaru.
 • Pomoc: Otworzyć rurę tłoczną smaru o pół obrotu i odpowietrzyć.

Dźwigniowe pompy cylindrowe

13 042 i produkty spokrewnione – problem: Nie ssie!

Pneumatyczne pompy smaru 50:1

Jakie ma być maksymalne ciśnienie wytworzone przez pompę?

 • Odpowiedź: Przy ciśnieniu w przewodzie 8 bar obliczeniowe ciśnienie podawania smaru wynosi 400 bar.

Pneumatyczna pompa smaru nie wytwarza ciśnienia i ciągle pracuje.

 • Przyczyny: Zanieczyszczenie w zaworze ssącym.
 • Pomoc: Wezwać serwis. Do klienta zostaje wysłany rysunek eksplozyjny. (pomoc naprawcza)

Pneumatyczna pompa smaru nie wytwarza ciśnienia.

 • Przyczyny: Powietrze w wiaderku ze smarem. Wiaderko odkształcone. Wiaderko jest stożkowe.
 • Pomoc: Wyjąć pompę do smaru ze smaru i odłożyć w czyste miejsce. Uderzyć wiaderko ze smarem kilka razy o posadzkę, aby ze smaru uszło powietrze. Następnie, wcisnąć tłok nadążny do wiaderka w dół, aż pośrodku tego tłoka wyjdzie smar. Teraz włożyć z powrotem pneumatyczną pompę smaru do wiaderka.

Pneumatyczne pompy membranowe

19 060 i produkty spokrewnione – problem: Nie ssie!

Pneumatyczne pompy oleju 3:1

Jakie ma być maksymalne ciśnienie wytworzone przez pompę?

 • Odpowiedź: Przy ciśnieniu w przewodzie 8 bar obliczeniowe ciśnienie podawania smaru wynosi 24 bar.

Pneumatyczna pompa oleju nie wytwarza ciśnienia.

 • Przyczyny: Powietrze w instalacji.
 • Pomoc: Odkręcić pistolet olejowy z przewodu ciśnieniowego. Trzymać wąż w beczce i włączyć, aż olej poleci.

Pneumatyczna pompa oleju ciągle pracuje.

 • Przyczyny: Pompa zaciąga powietrze do przewodu ssącego.
 • Pomoc: Odkręcić przewód ssący, oczyścić i uszczelnić na nowo (taśma uszczelniająca).

Urządzenia serwisowe

FAQ odnośnie urządzeń serwisowych