Säkerhet

Eftersom rörförbindningselementen utsätts för delvis starka belastningar som svängningar och okontrollerade tryckspetsar, borde bara original-komponenter användas under beaktande av Pressols monteringsinstruktioner. Annars kan den funktionssäkerheten vara inverkade och garantin kan upphöra att gälla.