Turvallisuus

Koska putkiliitoselementit joutuvat osittain raskaan kuormituksen kuten tärinän ja kontrolloimattomien painehuippujen alaiseksi, tulisi käyttää vain raskaansarjan alkuperäisiä osia Pressol- asennusohjeita noudattaen. Muuten voi toimintavarmuus heiketä ja takuu raueta.