Uralla

Tarjoat

  • suoritusvalmiutta, aloitekykyä, yhteistyöhalukkuutta

Me tarjoamme

  • houkuttelevia työpaikkoja nuorekkaassa, dynaamisessa tiimissä
  • modernit työprosessit ja tekniikat
  • avoimuutta uusille ideoille
  • uusia näköaloja ammatissa ilman rutiinia ja anonymiteettiä

Jobs

  • Työpaikat kehitysinsinööri

Koulutamme

Kunnollinen koulutus? Pressol – avain menestykseen! Yhteyshenkilösi on herra Joshua Hung joshua.hung@pressol.com

Diplomityöt

Pressol tukee opiskelijoiden tutkimusintoa. Siksi annamme laadittavaksi diplomitöitä tekniikan ja taloustieteen alalta. Tahdomme opiskelijoiden tekevän käytännönläheisen diplomityön me partnerina tai tutkimuskohteena. Diplomityöt annetaan henkilökohtaisen keskustelun perusteella tehtäväksi. Yhteyshenkilösi on herra Herr Joshua Hung info@pressol.com

Harjoittelupaikat

Pressol auttaa oppilaita ja opiskelijoita valmistautumaan käytännön vaatimuksiin. Siksi tarjoamme joka vuosi harjoittelupaikkoja myynti-, ammatti- tai teknisen alan työhön. Mikäli olet kiinnostunut tällaisesta harjoittelumahdollisuudesta, tee hakuanomus asianmukaisin todistuksin ja asiaan liittyvin paperein (anomus, CV jne.). Yhteyshenkilösi on herra Joshua Hung info@pressol.com