Bezpieczeństwo

Ponieważ elementy połączone złączem rurowym podlegają w pewnej mierze silnym obciążeniom, jak drgania i niekontrolowane uderzenia hydrauliczne, należy je wykonywać z masywnych, oryginalnych komponentów przy uwzględnieniu przepisów montażowych Pressol. W przeciwnym razie, może dojść do pogorszenia jakości działania oraz do utraty gwarancji.