Sikkerhet

Ettersom alle rørforbindelser kan bli utsatt for store belastninger slik som vibrasjoner og ukontrollerte spisstrykk, anbefaler vi kun bruk av originaldeler og Pressols bruks- og monteringsansvisninger. Ellers kan funksjonssikkerheten bli forringet, noe som kan medføre tap av garanti.