Riktig montering

For alle trykkangivelser i denne katalogen har vi forutsatt en korrekt og feilfri montering. Det må også påses at det ved installering av rørledningssystemer ikke blir noen ekstra belastninger eller spenninger på skrueforbindelsene.