Oikea asennus

Tässä luettelossa ilmoitettujen painearvojen osalta edellytämme, että asennukset tehdään asianmukaisesti ja moitteettomasti. Samoin on putkistojen asennuksessa huolehdittava siitä, että ruuvausliitoksiin ei kohdistu mitään ylimääräisiä kuormituksia ja jännityksiä.