Správná montáž

U údajů týkajících se tlaku uvedených v tomto katalogu předpokládáme, že se montáž provádí odborně a bezchybně. Stejně tak je nutné při instalaci potrubních systémů dbát na to, aby na šroubové spoje nepůsobily žádné další zátěže a napětí.