Prawidłowy montaż

Przy podawaniu w tym katalogów wszelkich parametrów ciśnieniowych zakładaliśmy, że montaż zostanie wykonany prawidłowo i bez zastrzeżeń. Również przy instalowaniu systemów orurowania należy mieć na uwadze to, aby śrubunki nie były narażone na jakiekolwiek dodatkowe obciążenia i naprężenia.