Med flytande gängtätningsmedel

Den flytande tätningspastan stryks på inskruvningsgängans 2:a eller 3:e gängvarv, sedan skruvas in gängan. Därvid fördelar sig tätningsmedlet jämnt i de gängvarven, hårdnar och tätar spelrummet mellan de gängtänderna. Tätningsverkan förstörs om gängan vrids tillbaka efter härdningen.