Med flytende tetningsmiddel

Legg den flytende tetningsmassen på 2. eller 3. gjenge før innskruing. Tetningsmiddelet vil fordele seg jevnt over gjengene, hardne og tette mellomrommet mellom gjengene. Å løsne skruen igjen etter at tetningsmassen er hard, vil ødelegge tetningseffekten.