Whitworth-rørgjenger etter DIN/ISO 3858 innvendig sylindrisk, utvendig konisk

Whitworth-Rohrgewinde nach DIN/ISO 3858 Innengewinde Zylindrisch, Außengewinde kegelig

Gjenge Whitworth-rørgjenge etter DIN 3858
Forkortelse Rp / R
Betegnelse DIN 3858-Rp-1/2
DIN 3858-R-1/2
Gjengetype Innvendig sylindrisk
Utvendig konisk (konus 1:16)
Anvendelsesområde Rørgjenger, for rørforbindelser, med tetningsmiddel tettende i gjengene (se side 8 – 10)
Beskrivelse gjenger etter den standarden blir benyttet i rørfobindelser sammen med koniske skrueplugger Figur C, som skrus inn i sylindriske skruehull Figur Z, begge etter DIN 3852 del 2 (se side 8 – 10). Toleranseområdet 1 i følge DIN 3853 med et ± område i referansenivå a i overenstemmelse med DIN 3852 del 2.
Sammenligning med DIN 2999 Den koniske utvendige gjengen og den sylindriske innvendige gjengen etter denne standarden har den samme dimensjonen på diameter og gjengeprofil som gjenger etter DIN 2999. Den koniske utvendige gjengen har dog en kortere effektiv skruelengde i på grunn av den mindre avstand a til referanseflaten. Den sylindriske innvendige gjengen har for utvendige, effektive og kjernediameter kun positive avvik (for DIN 2999 kun ± toleranse), noe som muliggjør en maksimal innskruing av den koniske utvendige gjengen.
Sammenligning med DIN/ISO 228 De sylindriske innvendige gjenger etter denne standarden har riktignok den samme gjengeprofilen som de sylindriske innvendige gjengene etter DIN/ISO 2280, men med en betydlige mindre kjernediametertoleranse, noe som fører til mindre tomrom mellom gjengespissene og dermed redusert lekkasjemulighet.

 

Utvendige gjenger RInnvendige gjenger RpAntall gjengerPhUtvendig ØFlanke ØKjerne Øai
R 1/8"Rp 1/8"280.9070.5819.7289.1478.56635.5
R 1/4"Rp 1/4"191.3370.85613.15712.30111.4454.58.2
R 3/8"Rp 3/8"191.3370.85616.66215.80614.954.58.2
R 1/2"Rp 1/2"141.8141.16220.95519.79318.631510
R 3/4"Rp 3/4"141.8141.16226.44125.27924.117611
R 1"Rp 1"112.3091.47933.24931.7730.291713.4
R 1 1/4"Rp 1 1/4"112.3091.47941.9140.43138.9527.513.9
R 1 1/2"Rp 1 1/2"112.3091.47947.80346.32444.8457.513.9