Med teflonband

Den trycktäta tätningen av kägelformiga gängor (R-gänga enligt DIN 2999 och DIN 3858 såväl som NPT-gänga enligt ANSI/ASME B 1.20.1 – 1983) sker genom gängtätningsmedel, som anbringas på yttergängan.

Vi rekommenderar att linda mycket stramt 7 till 8 skikt av ett lämpligt tätningsband av teflon på yttergängan, närmare bestämt börjande vid det första gängvarvet i riktning mot gängstigningen (så att teflonbandet inte kan avlinda sig vid inskruvningen).

Under inga omständigheter får gängan vridas tillbaka vid inskruvningen. Annars måste teflonbandet lindas på nytt.