Tetningsmaterialer, Temperaturområder

NBR (Akrylnitril-butadiengummi, f.eks. Perbunan)
-30 °C til 100 °C

FKM (Fluorgummi, f.eks. Viton®)
-20 °C til 200 °C

EPDM (Etylen-propylen-dien-gummi)
-50 °C til 150 °C

PTFE (Polytetrafluoretylen, f.eks. teflon)
-200 °C til 230 °C

POM (polyacetal, f.eks. Delrin)
-40 °C til 80 °C

Perbunan, Viton®, Teflon og Delrin er produsentenes registrerte varemerker.

Vær oppmerksom på rådene angående DIN 7716 (produkter lagd av kautsjuk og gummi; krav til oppbevaring, rensing og service).