Tiivistemateriaalit, lämpötila-alueet

NBR (Akryylinitriili-butadieeni-kautsukki, esim. Perbunan)
-30 °C – 100 °C

FKM (Fluorikumi, esim. Viton®)
-20 °C – 200 °C

EPDM (Eteenipropeenikumi)
-50 °C – 150 °C

PTFE (Polytetrafluorieteeni, esim. Teflon)
-200 °C – 230 °C

POM (Polyasetaali, esim. Delrin)
-40 °C – 80 °C

Perbunan, Viton®, Teflon ja Delrin valmistajafirmojen rekisteröityjä kauppamerkkejä.

Noudata DIN 7716:n ohjeita (Kautsukista ja kumista valmistetut tuotteet; varastoimista, puhdistusta ja huoltoa koskevat vaatimukset).