Materiały uszczelniające, zakresy temperatur

NBR (kauczuk butadienowo-akrylowy, np. perbunan)
-30 °C do 100 °C

FKM (kauczuk flourowany, np. Viton®)
-20 °C do 200 °C

EPDM (kauczuk etleno-propylenodienowy)
-50 °C do 150 °C

PTFE (poli-tetra-fluoro-etylen, np. teflon)
-200 °C do 230 °C

POM (poliacetal, np. Delrin)
-40 °C do 80 °C

Perbunan, Viton®, Teflon oraz Delrin są zastrzeżonymi znakami towarowymi poszczególnych producentów.

Prosimy przestrzegać instrukcji z normy DIN 7716 (wyroby z kauczuku, gumy; wymagania co do magazynowania, czyszczenia i serwisowania).